Den perfekte tømmermannskledning?

Det blir ikke perfekt med mindre du spikrer riktig

Christiania Spigerverk
11. desember 2017
  C:\fakepath\window-1204014_1920-min.jpg
  Tømmermannskledning er utbredt i Norge og noe mange velger enten de bygger nytt eller rehabiliterer. Tømmermannskledning er en type stående kledning der man bruker overligger og underligger som monteres med overlapp. I motsetning til andre typer kledning, krever tømmermannskledning at du bruker to ulike typer spiker ved montering.
  Dersom du skal feste over- og underliggere i 36 mm. lekt bruker du 48 mm. kledningsspiker for underliggere og 65 mm. kledningsspiker for overligger. Da vil du ikke punktere vindsperren. Underliggerne festes med én spiker per spikerslag, mens overliggerne festes med to. Pass på at spikerhodet ligger i flukt med overflatehinnen på kledningsbordene. Ligger de dypere vil det kunne føre til vannoppsamling og påfølgende råteskader.
  Når du spikrer fast overliggerne må du passe på at spikeren ikke går gjennom underliggerne. Over- og underligger må kunne bevege seg uavhengig av hverandre. Går spikerne gjennom underliggerne vil du hindre denne muligheten – resultatet kan bli at begge deler sprekker opp over tid. Har du vedlikeholdsfri kledning - velg syrefaste spikere for å unngå sorte rennemerker.
  Les også
  https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210512115109799.png #FFFFFF
  Les også