En skrue er ikke bare en skrue

Alt avhenger av type byggemateriale og funksjonen det skal ha

Christiania Spigerverk
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181023115119388.jpeg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20181023115119196.jpeg?maxwidth=2000

Festemateriell finnes i mange typer og dimensjoner, alle har de ulike egenskaper og bruksområder. Å finne riktig type avhenger av hvilken type byggemateriale og funksjonen det skal ha. I jungelen finner vi skruer, spiker, lim, plugger og beslag. Ut over dette skal også riktig verktøy være i hus. 

Skruedimensjoner og skruestandarder

En skrues dimensjon måles i diameter og lengde. Noen lengder måles under hodet og andre måles i total lengde. Det er flere standarder ute og går, men de man ser mest er ISO (International Organization for standardization) og DIN (Deutsches Istitutt fur Normerung).


Forskjellene mellom de ulike standardene er i mange tilfeller små, men likevel nok til at det kan være nyttig å være klar over at det finnes noen ulikheter.

Verdt å merke seg! 

Skal du gjøre et prosjekt utendørs kan det være fint å merke seg at rustfritt kan ruste.  Det er en utbredt misforståelse! I Norge brukes benevnelsene A2 for rustfritt og A4 for syrefast.  Førstnevnte A2 - rustfritt stål, brukes som regel utendørs i innenlandsklima. Sistnevnte A4 syrefast stål, brukes oftere ved kystklima.


Det kan være smart å høre med forhandler hva som passer deg og prosjektets behov best.


Tips og råd

For å vite hva og hvor mye du trenger av et festemateriell trenger du en god plan på hva du skal gjøre. Selv om du kjenner til noen av de tekniske egenskapene og dimensjonene, kan skruetype fortsatt være en skikkelig nøtt å knekke.

Her er noen kontrollspørsmål du kan stille deg selv for valg av festemateriell: 

  • Hvilket byggemateriale skal festemateriellet brukes til? 
  • Hvilken belastning skal det bære? 
  • Ønsker du synlig eller skjult innfesting?
  • Hvilken lengde bør festemateriellet ha?
  • Hva er nødvendig mengde på det festemateriellet skal brukes til? 
  • Skal det brukes inne eller ute?
  • Hvilke typer verktøy trenger jeg?1839
FalseFalsec-26
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210512115109799.png #FFFFFF
Les også