Hva er et spikerslag?

Det er ikke hullet du ser etter at spikeren er slått inn

Christiania Spigerverk
11. desember 2017
  C:\fakepath\railway-tracks-164533_1280-min.jpg
  Når du pusser opp, bygger nytt eller rehabiliterer kommer du fort bort i en del tekniske begreper. Ett av disse er spikerslag, men det ser ut til at mange bruker begrepet på en litt unøyaktig måte. Vi har sett det brukt på i alle fall disse måtene: 

  • Et hammerslag på en spiker 
  • Merker som følge av at noen har bommet på spikeren og truffet treverk 
  • Synlige spikerhull i listverk, panel og kledning 

  Ingen av delene er riktig. Med spikerslag mener vi deler i en bindingsverkskonstruksjon som skal gi spikerfeste for kledning, panel, kjøkkenskap, hyller osv. Spikerslag skal altså gjøre det mulig å feste noe til en konstruksjon og gjelder uavhengig av om du bruker spiker eller skruer.

  Skal du for eksempel bygge en innvendig vegg med stående panel, setter du først opp bindingsverk med bunnsvill, toppsvill og vertikale stendere med sentermål på 60 cm. Dersom du nå prøver å montere panelen finner du fort ut at det ikke går, men at du trenger mer treverk å feste i. For å montere stående panel feller du typisk inn horisontale biter av treverk mellom de vertikale stenderne. Dette kalles gjerne for kubbing.

  Kravene til avstand mellom spikerslagene varierer ut fra hva du skal feste. For stående panel vil det som regel være krav om maksimalt 60 cm. avstand mellom dem for at panelen skal få godt nok feste. Dimensjon på spikerslagene vil også variere ut fra hva du skal feste eller henge opp. Kjøkkenskap fullt av kopper og kar veier mer enn en liten hylle og krever større dimensjoner på spikerslagene. Sjekk alltid teknisk dokumentasjon eller forhør deg med fagfolk dersom du er usikker.

  Husk også at spikerslagene må monteres før du gjør veggen ferdig og kler den med gips, panel, panelplater eller liknende. Det er derfor lurt å planlegge godt og tenke gjennom hvor du skal henge opp tyngre ting som TV, skap osv. En måte å gardere seg på er montere plater på bindingsverket, typisk kryssfinér eller OSB-plater. Da har du spikerslag over hele veggflaten. Det holder for de fleste ting som skal henges opp, men også med plater kan det være du trenger ekstra styrke noen steder.

   Les også
   https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210512115109799.png #FFFFFF
   Les også