Slik borer du dypt nok

Ikke bor gjennom veggen til naboen

Christiania Spigerverk
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180905063129485.jpg https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20180905063129485.jpg
0

Når du skal feste noe i betong eller mur, må du bore et hull og sette inn en plugg, ekspansjonsbolt eller liknende. Lengden på pluggen, skruen eller bolten bestemmer hvor dypt du skal bore. (ca. 1 x diameter dypere enn plugglengden.) Det er viktig at borehullet blir dypt nok. Du kan gjerne starte med å bore middels dypt ettersom spontransporten ikke alltid er god nok til å bore veldig dype hull et én operasjon. Derfor må du gjerne ta ut boret og blåse hullet rent før du fortsetter. 

Skal du bore dype hull gjennom treverk er spiralbor med mateskrue tingen. Det styrer godt, mater nesten helt av seg selv og har god kapasitet til å fjerne spon. 

For å være sikker på at du borer til korrekt dybde og ikke borer gjennom til naboen, kan du kan du for eksempel gjøre følgende: 


  • Sett boret i drillen
  • Finne frem pluggen og mål med den opp mot boret.
  • Sett en tapebit på boret tilsvarende lengden på pluggen


Dermed har du et merke som viser deg når du har kommet dypt nok når du borer. Bruker du ikke plugg, finner du anbefalt boredybde på festemateriellets forpakning. Alternativer til tape på boret er spesielle dybdeanlegg som monteres vertkøyet eller dybdestoppere i form av en ring som monteres på boret.

Vær obs på at det noen ganger er nødvendig å bore litt dypere enn pluggen eller boltens lengde på grunn av borestøv som samler seg i bunnen av hullet. Da bør du flytte tapebiten på boret tilsvarende for å ta høyde for det. Les på forpakningen til festemateriellet for å finne ut av nøyaktig boredybde. 

1733
c-26TrueFalse
Les også
c-26TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210512115109799.png #FFFFFF
Les også